Nationaal Programma Groningen

Nationaal Programma Groningen stelt de komende tien jaar zo’n 11 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van de subsidieregeling Loket Leefbaarheid. Voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 is er een bedrag van € 1.150.000, beschikbaar: € 850.000, in het aardbevingsgebied en € 300.000, buiten het aardbevingsgebied.

Groninger Dorpen

Groninger Dorpen is het eerste aanspreekpunt van het Loket. Wil je weten of jouw project kans maakt op een bijdrage? Heb je hulp of advies nodig bij het ontwikkelen van je project? Groninger Dorpen is te bereiken via 050-3050211 of info@loketleefbaarheid.nl. Projecten tot € 1.000, beoordeelt een werkgroep van Groninger Dorpen en worden daardoor vrij snel afgehandeld. Projecten boven dit bedrag worden maandelijks beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie.

Onafhankelijke beoordelingscommissie

De beoordelingscommissie, met als voorzitter Siem Jansen (directeur van Nationaal Programma Groningen), bestaat uit een medewerker van de provincie Groningen en drie inwoners.

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Een aanvraag moet worden ingediend bij het eLoket van SNN. Het SNN doet een eerste beoordeling van de aanvraag (compleetheidstoets). Vervolgens worden de aanvragen door de onafhankelijke beoordelingscommissie beoordeeld. Na goedkeuren of afwijzen van de aanvraag verzorgt het SNN de verdere administratieve afhandeling.