Het Loket Leefbaarheid was actief van 2014 t/m 2018. Daarna was het budget uitgeput. In september 2019 heeft het Loket een doorstart gemaakt. Vanuit het Nationaal Programma Groningen is er 1 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld. Bedoeld voor plannen van inwoners die bijdragen aan prettig wonen in straat, wijk of dorp.

Over de periode 2014 t/m 2018 hebben we een verslag geschreven. Hierin staan statistieken, maar ook enkele praktische voorbeelden van projecten die een bijdrage toegekend hebben gekregen. Ook vindt u de resultaten van de evaluatie van het programma door de beoordelingscommissie. Het eindverslag is hieronder te downloaden als pdf.

Loket Leefbaarheid verslag en evaluatie