Woon je in de provincie Groningen en heb je een leuk plan bedacht dat bijdraagt aan prettig wonen in jouw straat of dorp? Goed nieuws, vanaf 1 januari 2021 wordt Loket Leefbaarheid opengesteld voor de hele provincie, je hoeft dus niet meer in het aardbevingsgebied te wonen om gebruik te kunnen maken van deze subsidieregeling.

Wat verandert er nog meer?

  • Voor 1 januari konden gezamenlijke plannen van inwoners zonder cofinanciering een bijdrage krijgen. Vanaf 2021 geldt er een cofinancieringseis van 20%;
  • Onderhoudskosten zijn uitgesloten en de subsidie mag niet in de plaats komen van reguliere financiering;
  • Buiten het aardbevingsgebied geldt een deelplafond, dit betekent dat er een specifiek budget is vastgesteld voor dit gebied;
  • Begrippen zoals exploitatiekosten en aantoonbaar draagvlak zijn beter toegelicht;
  • De totale regeling sluit beter aan bij het programmakader van Nationaal Programma Groningen.

Meer over de regeling en het beschikbare subsidiebudget vind je in het nieuwe jaar op deze website. Nu al meer weten? De regeling is al bekend gemaakt in het provinciaal blad, hier lees je meer over de regeling en het subsidieplafond.