Corona

 • Aanvragen blijft tijdens de coronacrisis gewoon mogelijk.
 • Heb je al een toekenning, maar gaat je project niet door? Dan kun je je aanvraag intrekken. Vermeld dan wel duidelijk dat je de aanvraag intrekt in verband met de coronacrisis. Op die manier kun je later opnieuw een aanvraag indienen.
 • Gaat je project wel door, maar duurt het langer vanwege corona? Vraag dan uitstel aan bij SNN. Als het door corona niet mogelijk is om het project binnen een jaar (na aanvraagdatum) af te ronden, of als het nog onbekend is wanneer de activiteiten zullen plaatsvinden, dan moet je de aanvraag intrekken. Vermeld dan wel duidelijk dat je de aanvraag intrekt in verband met de coronacrisis. Je kunt dan later opnieuw een aanvraag indienen.

Aandachtspunten

 • Elke maand is er een beoordelingsvergadering.
 • Onvoorziene kosten komen niet voor subsidie in aanmerking. We zullen deze aftrekken van de totale begroting. Probeer alle kosten op de begroting dus zo goed mogelijk te benoemen.
 • Ga geen financiële verplichtingen aan (het doen van aankopen, ondertekening offertes, etc.) voordat je de subsidieaanvraag hebt ingediend. Heb je dat wel gedaan dan is dit een reden voor afwijzing. De subsidieverlener wil er van overtuigd zijn dat de subsidie daadwerkelijk nodig is om de activiteit te kunnen uitvoeren.
 • Loket Leefbaarheid subsidieert geen exploitatiekosten (vaste doorlopende gebruikskosten, denk aan huur, verzekering, energiekosten, kosten voor beheer en onderhoud, etc.).
 • Een harde voorwaarde is dat er binnen de projecten steeds veel samenwerking plaatsvindt tussen mensen en organisaties. Loket Leefbaarheid vindt dit van belang voor de leefbaarheid en ziet dit ook min of meer als een garantie voor het lange termijn effect van een bijdrage vanuit Loket Leefbaarheid. Wie staan allemaal achter het project en/of doen mee aan het project en profiteren mee van een financiële bijdrage? Beschrijf dit zo compleet mogelijk. Kort, helder en duidelijk.
 • U hoeft alleen een ingevulde de-minimisverklaring aan te leveren wanneer u een aanvraag doet namens een KvK-ingeschreven organisatie (kan ook een stichting of vereniging zijn) die economische activiteiten uitvoert. De organisatie voert economische activiteiten uit wanneer er in enige vorm producten of diensten worden aangeboden. De begindatum op het formulier moet altijd 1 januari zijn en het jaartal begindatum 2 jaar voor het jaar waarin de verklaring is ondertekend. (voorbeeld: de verklaring is ondertekend op 19 november 2019, begindatum de-minimisverklaring: 1/1/2017).
 • Draagvlak voor een aanvraag kun je bijvoorbeeld aantoonbaar maken door: te omschrijven waaruit blijkt dat bewoners achter je project staan, ook een eigen financiële bijdrage aan het project te doen, ureninzet van vrijwilligers, geleverde inspanning voor fondsenwerving bij andere fondsen en subsidieverleners, oliebollen-acties of andere manieren van crowdfunding, etc.
 • Uit het feit dat andere partijen ook financieel bijdragen aan het project blijkt dat het project breed gedragen wordt. Hoe meer cofinanciering hoe beter!

Downloads

Deze bestanden kun je gebruiken bij het doen van de aanvraag op de website van SNN.

Onderstaande bestanden komen wellicht van pas.

Veelgestelde vragen

Wat is een de-minimisverklaring?

De-minimissteun is kort gezegd steun die toch verleend is aan de subsidieontvanger ondanks dat er sprake is van staatssteun. Wanneer is er sprake van staatssteun? Bij staatssteun betreft het een bijdrage voor economische activiteiten. Een subsidie is in ieder geval géén staatssteun als het gaat om een bijdrage voor lokale maatregelen. Bekijk hier informatie van de rijksoverheid over staatssteun. Mocht er sprake zijn van staatssteun kan deze alsnog verleend worden, alleen dan als de-minimissteun, waarbij geldt dat de ontvangende partij in het lopende en 2 voorgaande belastingjaren niet meer dan € 200.000,- aan de-minimissteun mag ontvangen. Je moet dus nagaan of er bij eerdere subsidies sprake was van staats- en/of de-minimissteun of niet. Dit zou dan ook in de verleningsbrief van die eerdere subsidies hebben moeten staan.

Hoe lang duurt het voordat ik een reactie krijg op mijn aanvraag?

Uiterlijk binnen 8 weken na het indienen van de aanvraag hoor je hoe de commissie jouw aanvraag heeft beoordeeld.