Corona

  • Het doen van aanvragen blijft tijdens de coronacrisis gewoon mogelijk.
  • Heb je al een toekenning, maar gaat je project niet door? Dan kun je je aanvraag intrekken. Vermeld dan wel duidelijk dat je de aanvraag intrekt in verband met de coronacrisis. Je kunt dan later opnieuw een aanvraag indienen o.v.v. terugkerende aanvraag i.v.m. corona.
  • Gaat je project wel door, maar duurt het langer vanwege corona? Vraag dan uitstel aan bij SNN. Dat kan voor maximaal drie maanden. Als het door corona niet mogelijk is om het project binnen een jaar en drie maanden (na subsidieverlening) af te ronden, of als het nog onbekend is wanneer de activiteiten zullen plaatsvinden, dan moet je de aanvraag intrekken. Vermeld dan wel duidelijk dat je de aanvraag intrekt in verband met de coronacrisis. Je kunt dan later opnieuw een aanvraag indienen o.v.v. terugkerende aanvraag i.v.m. corona.

Aandachtspunten

  • Elke maand is er een beoordelingsvergadering.
  • Onvoorziene kosten komen niet voor subsidie in aanmerking. Ze worden in mindering gebracht op de totale begroting. Probeer alle kosten op de begroting dus zo goed mogelijk te benoemen.
  • Je hoeft alleen een ingevulde de-minimisverklaring aan te leveren wanneer je een aanvraag doet namens een KvK-ingeschreven organisatie (kan ook een stichting of vereniging zijn) die economische activiteiten uitvoert. De organisatie voert economische activiteiten uit wanneer er in enige vorm producten of diensten worden aangeboden. De begindatum op het formulier moet altijd 1 januari zijn en het jaartal begindatum 2 jaar voor het jaar waarin de verklaring is ondertekend. (voorbeeld: de verklaring is ondertekend op 19 november 2019, begindatum de-minimisverklaring: 1/1/2017).
  • Uit het feit dat andere partijen ook financieel bijdragen aan het project blijkt dat het project breed gedragen wordt. Hoe meer cofinanciering hoe beter! Tip: Groninger Dorpen heeft een handige fondsenlijst. Nadat je aanvraag is goedgekeurd moet je binnen 3 maanden kunnen laten zien dat de volledige financiering rond is.
  • Vul bij het doen van een aanvraag de juiste startdatum in. De startdatum van je project mag niet vóór de datum dat je de aanvraag doet liggen. Onze definitie van startdatum is de datum dat je voor je project uitgaven doet of (financiële) verplichtingen aangaat.
  • Heb je als bewonersgroep geen rechtsvorm en bankrekeningnummer? Vraag dan aan onder je eigen naam. Die moet overeenkomen met de naam die op de kopie van het bankafschrift staat. Je bent dan dus ook persoonlijk verantwoordelijk voor eventueel terugstorten van (een deel van) de subsidie.

Downloads

Deze bestanden kun je gebruiken bij het doen van de aanvraag op de website van SNN.

Onderstaande bestanden komen wellicht van pas.

Veelgestelde vragen

Wat is een de-minimisverklaring?

De-minimissteun is kort gezegd steun die toch verleend is aan de subsidieontvanger ondanks dat er sprake is van staatssteun. Wanneer is er sprake van staatssteun? Bij staatssteun betreft het een bijdrage voor economische activiteiten. Een subsidie is in ieder geval géén staatssteun als het gaat om een bijdrage voor lokale maatregelen. Bekijk hier informatie van de rijksoverheid over staatssteun. Mocht er sprake zijn van staatssteun kan deze alsnog verleend worden, alleen dan als de-minimissteun, waarbij geldt dat de ontvangende partij in het lopende en 2 voorgaande belastingjaren niet meer dan € 200.000,- aan de-minimissteun mag ontvangen. Je moet dus nagaan of er bij eerdere subsidies sprake was van staats- en/of de-minimissteun of niet. Dit zou dan ook in de verleningsbrief van die eerdere subsidies hebben moeten staan.

Hoe lang duurt het voordat ik een reactie krijg op mijn aanvraag?

Uiterlijk binnen 8 weken na het indienen van de aanvraag hoor je hoe de commissie jouw aanvraag heeft beoordeeld.