Aandachtspunten

  • Elke maand is er een beoordelingsvergadering.
  • Onvoorziene kosten komen niet voor subsidie in aanmerking. Ze worden in mindering gebracht op de totale begroting. Probeer alle kosten op de begroting dus zo goed mogelijk te benoemen.
  • Je hoeft alleen een ingevulde de-minimisverklaring aan te leveren wanneer je een aanvraag doet namens een KvK-ingeschreven organisatie (kan ook een stichting of vereniging zijn) die economische activiteiten uitvoert. De organisatie voert economische activiteiten uit wanneer er in enige vorm producten of diensten worden aangeboden. De begindatum op het formulier moet altijd 1 januari zijn en het jaartal begindatum 3 jaar voor het jaar waarin de verklaring is ondertekend.
  • Uit het feit dat andere partijen ook financieel bijdragen aan het project blijkt dat het project breed gedragen wordt. Hoe meer cofinanciering hoe beter! Tip: Groninger Dorpen heeft een handige fondsenlijst. Nadat je aanvraag is goedgekeurd moet je binnen 3 maanden kunnen laten zien dat de volledige financiering rond is.
  • Vul bij het doen van een aanvraag de juiste startdatum in. De startdatum van je project mag niet vóór de datum dat je de aanvraag doet liggen. Onze definitie van startdatum is de datum dat je voor je project uitgaven doet of (financiële) verplichtingen aangaat.
  • Heb je als bewonersgroep geen rechtsvorm en bankrekeningnummer? Vraag dan aan onder je eigen naam. Die moet overeenkomen met de naam die op de kopie van het bankafschrift staat. Je bent dan dus ook persoonlijk verantwoordelijk voor eventueel terugstorten van (een deel van) de subsidie.

Downloads

Deze bestanden kun je gebruiken bij het doen van de aanvraag op de website van SNN.

Onderstaande bestanden komen wellicht van pas.