Werkgroep 4 mei Delfzijl centrum heeft, in samenwerking met de Joodse stichting Beth Ha-Knesseth, het initiatief genomen om een monument te realiseren ter nagedachtenis aan de omgekomen Joodse Delfzielsters. De werkgroep wilde graag de Joodse namen terugbrengen in de openbare ruimte, als deel van de samenleving van 75 jaar terug.

Via acties, waar ook de scholen bij betrokken waren, sponsoring en fondsenwerving en een eigen bijdrage vanuit de eigen organisatie is het benodigde geld bijeengebracht door bewoners en ondernemers uit de regio. Loket Leefbaarheid droeg ook bij. En zo kon de onthulling van het monument plaatsvinden op woensdag 21 maart jl.