Vanaf vandaag kunnen inwoners uit het aardbevingsgebied weer plannen indienen bij Loket Leefbaarheid. Het gaat om gezamenlijke plannen uit dorpen, wijken of straten. Per project kan maximaal € 10.000,- aangevraagd worden. Loket Leefbaarheid is onder gebracht bij Groninger Dorpen.

Het Nationaal Programma Groningen stelt hiervoor de komende tien jaar 10 miljoen euro beschikbaar. Siem Jansen, directeur Nationaal Programma Groningen: “Het gaat om plannen van inwoners die bijdragen aan prettig wonen in hun straat of dorp. We helpen graag om deze initiatieven verder te brengen.”

Plannen van inwoners
Loket Leefbaarheid ondersteunt plannen van inwoners in de gemeenten Appingedam, Loppersum, Delfzijl, Midden-Groningen, Het Hogeland, Oldambt, de voormalige gemeente Winsum, de voormalige gemeente Ten Boer en het deel van Meerstad dat tot 2017 hoorde bij de voormalige gemeente Slochteren.

Heb je vragen of begeleiding nodig bij het opstellen van een subsidieaanvraag, neem contact met ons op:

Eerste ronde
Voor de eerste ronde kunnen inwoners tot 7 oktober een subsidieaanvraag inzenden. Halverwege oktober gaat een beoordelingscommissie de aanvragen beoordelen. Er wordt maandelijks vergaderd. De deadline voor indienen is elke 1e maandag van de maand. Meer informatie? Kijk dan op www.loketleefbaarheid.nl.

Beoordeling
Deze beoordelingscommissie bestaat uit een medewerker van de provincie Groningen en vier inwoners uit het gebied die ervaring hebben met het nemen van initiatieven en het doen van aanvragen. Er zijn een aantal vacatures voor de commissie. Interesse? Neem dan contact op met Nienke Vellema via info@loketleefbaarheid.nl.

Het Loket Leefbaarheid is in 2014 opgericht om inwoners in het aardbevingsgebied een steuntje in de rug te geven en projecten te ondersteunen die de leefbaarheid in het gebied vergroten. Tegenwoordig valt het loket onder Nationaal Programma Groningen, eerder viel het onder Kansrijk Groningen.