De-minimissteun is kort gezegd steun die toch verleend is aan de subsidieontvanger ondanks dat er sprake is van staatssteun. Wanneer is er sprake van staatssteun? Bij staatssteun betreft het een bijdrage voor economische activiteiten. Een subsidie is in ieder geval géén staatssteun als het gaat om een bijdrage voor lokale maatregelen. Bekijk hier informatie van de rijksoverheid over staatssteun.

Mocht er sprake zijn van staatssteun kan deze alsnog verleend worden, alleen dan als de-minimissteun, waarbij geldt dat de ontvangende partij in het lopende en 2 voorgaande belastingjaren niet meer dan € 200.000,- aan de-minimissteun mag ontvangen.

Je moet dus nagaan of er bij eerdere subsidies sprake was van staats- en/of de-minimissteun of niet. Dit zou dan ook in de verleningsbrief van die eerdere subsidies hebben moeten staan.