Uiterlijk binnen 8 weken na het indienen van de aanvraag hoor je hoe de commissie jouw aanvraag heeft beoordeeld.