Procedure

Op deze pagina staat de procedure uitgelegd. Dit proces is ook weergegeven in een flowchart Loket Leefbaarheid.

Procedure

  1. U heeft een idee voor een initiatief wat voldoet aan de criteria. Bij twijfel kunt u contact opnemen.
  2. U vult het aanvraagformulier in.
  3. De loketmedewerkers beoordelen of uw aanvraag aan alle eisen voldoet.
  4. Als uw aanvraag compleet is kan deze officieel worden beoordeeld, zo niet, dan ontvangt u van ons een verzoek om aanvullende informatie.
  5. Uw aanvraag wordt voorgelegd aan de beoordelingscommissie. De commissie beoordeeld of uw aanvraag wordt goedgekeurd of afgewezen.
  6. Na de beoordelingsvergadering krijgt van ons z.s.m. via de e-mail bericht over de uitslag.
  7. Als uw verzoek wordt goedgekeurd levert u een tegenprestatie door de logo’s van het Loket Leefbaarheid en Kansrijk Groningen te gebruiken in uw communicatie.
  1. Na afronding van uw initiatief stuurt u ons een kort verslag en een foto.