Een aanvraag doen voor procesbegeleiding

Wanneer kom ik in aanmerking voor een bijdrage?

LET OP: Er is alléén nog budget voor procesbegeleiding, bijvoorbeeld voor begeleiding bij de planontwikkeling of fondsenwerving.

Om een bijdrage aan te kunnen vragen bij het Loket Leefbaarheid moet u aan een aantal criteria voldoen. Naast deze criteria is ligging in het aardbevingsgebied een belangrijk uitgangspunt.

Welk bedrag kan ik aanvragen?

U kunt bij het Loket maximaal 10.000 euro aanvragen. De begroting van uw initiatief mag natuurlijk hoger zijn. Download hier een voorbeeldbegroting.

Hoe lang duurt het voordat ik reactie krijg?

Afhankelijk van de datum waarop u uw aanvraag indient krijgt u binnen 3 tot 6 weken een reactie van ons.

Klik hier voor het aanvraagformulier voor procesbegeleiding.