Afgelopen zaterdag vond in Hellum de opening plaats van vier projecten die de afgelopen tijd in het dorp zijn gerealiseerd: vernieuwing historische kademuur, wandelpad naar de Haanssluis en het Schildmeer, historische wandeling door het dorp en de ontmoetingsplek in de zwaaikom. Ruim 100 belangstellende waren aanwezig bij deze feestelijke gebeurtenis.
 

Dijkgraaf Geert-Jan ten Brink van het Waterschap Hunze en Aa’s, wethouder Markus Ploeger van de gemeente Midden-Groningen, Siem Jansen van het Nationaal Programma Groningen en Henk de Haan voorzitter van Dorpsbelangen Hellum openden met een toeter de vier projecten. In de toespraken kwam naar voren hoe bijzonder het is dat zo’n klein dorp als Hellum zoveel mooie projecten tot stand heeft gebracht dankzij financiele steun van bovenstaande partijen en heel veel werk van de inwoners van het dorp. Daarna was het de beurt aan de heer Copinga om de naam van de ontmoetingsplek te onthullen.  De heer Copinga was schipper op het laatste schip dat in de Haansvaart was gekeerd. De ontmoetingsplek is dan ook vernoemd naar zijn schip: ms Grietje.
  
Na de officiële handelingen konden de bezoekers onder genot van een hapje en een drankje de projecten bekijken en bijpraten.