De  Vereniging voor Dorpsbelangen Usquert gaat in 2023 van start met het opstellen van een nieuwe dorpsvisie. De huidige dorpsvisie loopt tot en met 2024 en veel onderdelen die hierin waren vermeld zijn behaald óf inmiddels achterhaald. Het is tijd voor nieuwe plannen!

Het streven is om zoveel mogelijk dorpsgenoten bij het opstellen van een nieuwe dorpsvisie te betrekken zodat een breed draagvlak wordt gecreëerd. Geld voor het maken van deze visie is gekregen van het fonds Loket Leefbaarheid en vanuit het dorpsbudget voor Usquert van de gemeente Het Hogeland. Ook de Vereniging voor Dorpsbelangen Usquert draagt zelf haar financiële steentje bij.

De subsidieaanvraag bij Loket Leefbaarheid verliep soepel, nadat advies was gevraagd bij Groninger Dorpen. 

Willen jullie ook een financiële bijdrage voor het inhuren van professionele ondersteuning? Mail info@loketleefbaarheid.nl of bel 050 305 02 11. Appen met Nikki mag ook (06 21 92 47 41)