De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 10.000,. Je kunt subsidie aanvragen voor een project gericht op het verbeteren van de leefbaarheid, een evenement, of professionele ondersteuning bij planontwikkeling, fondsenwerving of uitvoer van plannen. De belangrijkste criteria om in aanmerking te komen voor een bijdrage zijn:

  • Het project levert een positieve bijdrage aan de leefbaarheid.
  • Het project heeft aantoonbaar draagvlak onder inwoners of belanghebbenden, of dit is te verkrijgen.
  • Het project draagt bij aan versterking van de samenwerking tussen verschillende organisaties in het dorp of met buurdorpen.
  • Het project heeft een duurzaam karakter.
  • Het project dient gereed te zijn voor uitvoering en binnen één jaar na het indienen van de aanvraag te zijn afgerond.
  • Het project vindt plaats binnen het gebied waarop de regeling van toepassing is (zie regeling).

De aanvraag wordt in ieder geval afgewezen als het een aanvraag is:

  • Voor een project dat al eerder is gefinancierd door het Loket.
  • Als de subsidie wordt aangevraagd voor het aflossen van schulden.
  • Als het project plaatsvindt buiten het aardbevingsgebied.

Voor evenementen is de maximale bijdrage 25% van de totale begroting.

De volledige regeling is te downloaden door hier te klikken.

Het Loket Leefbaarheid ondersteunt gezamenlijke plannen van inwoners in de gemeenten Appingedam, Loppersum, Delfzijl, Midden-Groningen, Het Hogeland, Oldambt, de voormalige gemeente Winsum, de voormalige gemeente Ten Boer en het deel van Meerstad dat tot 2017 hoorde bij de voormalige gemeente Slochteren.