Afgelopen vrijdag 26 mei was er weer een beoordelingsvergadering van Loket Leefbaarheid. Er waren 25 aanvragen ingediend. Van professionele ondersteuning bij het ontwikkelen van een regiovisie tot speeltuin en van feestweek tot klassiek evenement. Er werden 21 aanvragen goedgekeurd door de beoordelingscommissie.

Met het vertrek van Siem Jansen als directeur van Nationaal programma Groningen, zal ook het voorzitterschap van de beoordelingscommissie veranderen. Siem werd tijdens deze vergadering bedankt voor de prettige samenwerking.   Vrijdag 30 juni komt de beoordelingscommissie weer bij elkaar om de ingestuurde aanvragen te beoordelen.